Background Image

Hoe werken wij?

Kinderpraktijk Fie

Hoe werken wij?

1/ Eerste Afspraak

Wens je een kinderpsychiatrisch en/of psychodiagnostisch onderzoek te starten, dan nemen wij contact op voor een intakegesprek na het invullen van het aanmeldformulier. Na dit kennismakingsgesprek wordt het verdere diagnostische traject bepaald, waarbij het kind/jongere en de ouders verschillende keren op gesprek komen. Ook wordt verzocht vragenlijsten in te vullen en zullen – indien nodig – bijkomende testen ingepland worden. Via de gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken zullen we trachten en zo volledig mogelijk beeld van je minder sterke en sterke kanten in beeld te brengen. Dit bespreken we vervolgens in het adviesgesprek, waarna desgewenst therapie en verdere opvolging kan geschieden.

Ben je op zoek naar psychotherapeutische en/of medicamenteuze therapie en opvolging? Ook dan zullen we een intakegesprek plannen na het invullen van het aanmeldformulier.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid van een multidisciplinair overleg en (groeps)ouderbegeleiding binnen onze praktijk.

  Aanmeldformulier
 

2/ Vervolgafspraak

Plannen van vervolgafspraken en doorgeven van wijzigingen of annulaties gebeurt via info@praktijkfie.be

Er worden géén medische vragen beantwoord via e-mail. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij telefonisch beschikbaar tussen 12 en 13u op het nummer 0489 146 109 voor het plannen van een afspraak. Ook telefonisch worden geen medische of therapeutische adviezen verstrekt.

Adres | Zeedijkweg 17 te 8210 Loppem

Parekeren | Parkeren kan op daarvoor voorziene plaatsen op het terrein van de praktijk. Er zijn 3 plaatsen voorzien aan de straatkant voor het domein. Onmiddellijk rechts op het terrein zijn ook 2 parkeerplaatsen beschikbaar, en verderop is nog 1 plaats voor een wagen voorzien. Indien de plaatsen volzet zijn kan u verderop langs de kant van de weg parkeren.

Generatie rookvrij | In de geest van de actie ‘generatie rookvrij’ is het niet toegestaan te roken op het domein.

Urgenties | Voor urgenties, waarbij een acuut gevaar dreigt voor het kind/jongere en zijn omgeving verwijzen wij door naar de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst. Hulpverleners kunnen steeds aanmelden bij het crisismeldpunt West-Vlaanderen
 
 Maak een vervolgafspraak

Kostprijs

In onze praktijk worden huidige RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen toegepast.

Wie
Wat
Te betalen
Remgeld

Kinderpsychiater

Diagnostische raadpleging  

€216.29

€8.68

Raadpleging met ouders

€104.73

€8.68

Multidisciplinair overleg

€214.15

0

Overleg met therapeut

€55.75

0

Kinderpsycholoog

Diagnostiek

Individueel te bepalen

*

Therapie

€65

*

 
*Diagnostische onderzoeken worden doorgaans niet terugbetaald. De terugbetaling van psychotherapeutische sessies verschilt van ziekenfond tot ziekenfonds. Een overzicht wordt hier geboden. https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html.
 

Na elke raadpleging dient elektronisch afgerekend te worden. Bij een ongewettigde afwezigheid minder dan 48h op voorhand wordt een forfaitaire vergoeding van 30 euro aangerekend.

Nuttige links

Thema
Link

Pedagogische vragen

https://www.veiligonline.be/handige-links 
https://www.kindengezin.be/opvoeding/
http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/hulp-bij-opvoedingsvragen
https://www.trajectopmaat.be/

Echtscheiding

http://www.tweehuizen.be/
http://www.kinderenuitdeknel.be/

Pesten

http://www.praatoverpesten.be/

Jongeren 

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/tips-voor-jongeren
https://www.noknok.be/
http://www.ontrackagain.be/
https://www.ervaringswijzer.nl/werken/studie_psyche/index.php
https://www.overkop.be/ 
http://www.zoalsik.be/site/home;jsessionid=BAC1C42F8F2CDDB02E7765CAC23EE5D5
https://awel.be/
http://www.weljongniethetero.be/
http://www.tzitemzo.be/ 

Autismespectrumstoornissen

https://www.participate-autisme.be/
https://www.mezelfzijn.be/
www.autismecentraal.com
https://www.vzwvictor.be/
https://jonass.be/

ADHD

https://www.adhd-traject.be/nl
https://www.zitstil.be/

Eetstoornissen

https://www.anbn.be/
https://www.proud2bme.nl/

Dringende hulpverlening

https://www.caw.be/locaties/crisismeldpunt-minderjarigen-west-vlaanderen/
https://www.zelfmoord1813.be/

Laagdrempelige hulpverlening

https://www.caw.be/jac/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg
http://www.tejo.be/

thuisbegeleiding

http://www.stop4-7.be/
http://www.startwestvlaanderen.be/
https://www.vzwvictor.be/
http://www.sintidesbald.org/organisatie/media/organisatie/publicaties/folders/mjw/MJW_-_Mobiel_ambulant.pdf
http://www.sintidesbald.org/organisatie/media/organisatie/publicaties/folders/mjw/MJW_-_Mobiel_ambulant_BAS.pdf

Semi-residentiële behandeling

https://www.azdelta.be/nl/twoape

Terugbetaling psychotherapie

https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Aangepaste jeugdwerking

https://www.wemelkamp.be/index.php
https://zomerkampenautisme.webnode.be/
https://www.mediaraven.be/organisatie-categorie/andere-jeugdwerking-voor-mensen-met-een-beperking
http://agenda.gsportvlaanderen.be/agenda/kamp-of-vakantie
https://sites.google.com/view/abajaa/abajaa

(kinder)boeken Iris Elens

https://uitgeverijhetpunt.be/book-author/iris-elens/

Interessante literatuur

Oei ik groei!, auteur H. van der Rijt, uitgeverij Fontaine uitgevers
Diagnose ADHD, auteur R. Barkley, uitgeverij Pearson
Mijn kind heeft autisme, auteur S. Degrieck en P. Vermeulen, uitgeverij Lannoo
Gids voor succesvol opvoeden, auteur P. Adriaenssens, uitgeverij Lannoo
Praten met je tiener, auteur P. Adriaenssens, uitgeverij Lannoo
Opvoeden is een groeiproces, auteur P. Adriaenssens, uitgeverij Lannoo
De magische wereld van het kind, auteur, S. Fraiberg, uitgeverij Spectrum
Kinderpraktijk Fie contact

Bij een eerste contact dien je altijd het aanmeldformulier in te vullen.

© Copyright 2019 - Kinderpraktijk Fie | Dr. Iris Elens
Privacyverklaring
Top